Gehoorschade

03/01/2021: Gehoorschade
De gevolgen draag je de rest van je leven mee!

'Help ze niet naar de tuut.' Onder deze titel voert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een sensibiliseringscampagne rond gehoorschade. En al richt de campagne zich vooral op de jeugd, gehoorschade voorkomen blijft op elke leeftijd belangrijk. De gevolgen draag je immers de rest van je leven mee!

Op de website, www.helpzenietnaardetuut.be, kun je je luistergedrag testen en zelf vaststellen welk risico je loopt op gehoorschade aan de hand van een test. Lees ook zeker de tips die gegeven worden indien je gehoorschade hebt. Je kunt hier eenvoudige tips vinden om je oren te beschermen.